Χρηματοδότηση από Ε.Ε. για διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ Μεσαιωνικών Τεχνών και Τελετουργιών

Χρηματοδότηση ύψους €900.000 για τo ερευνητικό πρόγραμμα “NetMAR”στο πλαίσιο της πρόσκλησης “TWINNING” του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», άλλη μια επιτυχία του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση του προγράμματος με τον τίτλο «Δίκτυο για Μεσαιωνικές Τέχνες και Τελετουργίες» (με το ακρωνύμιο NetMAR – Network for Medieval Arts and Rituals). Στο πλαίσιο του νέου αυτού προγράμματος, ομάδα ερευνητριών και ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με συντονίστρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινών Σπουδών Σταυρούλα Κωνσταντίνου θα συνεργαστεί στενά με δύο Ευρωπαϊκά Κέντρα Αριστείας διεθνούς φήμης: το Κέντρο για τη Μεσαιωνική Λογοτεχνία του Πανεπιστημίου της Νοτίου Δανίας και το Κέντρο για Μεσαιωνικές Σπουδές του Πανεπιστημίου Bamberg στη Γερμανία.